بایگانی‌های جان بولتون، لیست گروههای تروریستی، مجاهدین، هیلاری کلینتون - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
بولتون: کلینتون بود که مجاهدین خلق را از فهرست تروریستی خارج کرد ۰۹ ارد ۱۳۹۸
خبر

بولتون: کلینتون بود که مجاهدین خلق را از فهرست تروریستی خارج کرد

مشاور امنیت ملی آمریکا در مصاحبه‌ای گفت این هیلاری کلینتون بود که سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا خارج کرد.