بایگانی‌های جلولا، ذبیح الله مداح (منصور)، رمادی، سازمان مجاهدین خلق، شکنجه گر، صلیب سرخ، عراق، فرقه رجوی، قرارگاه اشرف، گفتگو - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
شیرزاد جلیلی در سوئد:ذبیح الله مداح (منصور) در سال ۱۳۷۳ زندانبان من در قرارگاه اشرف بود. ۱۵ بهم ۱۳۹۸
گفتگو

شیرزاد جلیلی در سوئد:ذبیح الله مداح (منصور) در سال ۱۳۷۳ زندانبان من در قرارگاه اشرف بود.

شیرزاد جلیلی: ذبیح الله مداح (منصور ) را از همان سال 1369 که بعنوان فرمانده در محور هشتم بود، می شناختم. او یکی از افراد بی رحم در تشکیلات «مجاهدین» بود. محور هشتم یکی از محورهایی بود که در عملیات بر علیه کردهای عراقی در منطقه جلولا شرکت داشت.