بایگانی‌های حسن صباح، خلفای عباسی، فرقه ها، قلعه الموت - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
«خداوند الموت» ۱۷ دی ۱۳۹۷
معرفی کتاب

«خداوند الموت»

کتاب خداوند الموت توسط  پل آمیر تالیف و توسط آقای ذبیح الله منصوری ترجمه و  توسط انتشارات بدرقه جاویدان چاپ شده است. چاپ هفتم   این کتاب در  سال 1386  منتشر شده است. که در کتابفروشی های معتبر قابل دسترسی است.