بایگانی‌های حضرت عیسی مسیح، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، مریم رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
میلاد عیسی مسیح بر پیروان راستین آن حضرت در سرتاسر جهان مبارک باد ۰۴ دی ۱۳۹۹
مقاله

میلاد عیسی مسیح بر پیروان راستین آن حضرت در سرتاسر جهان مبارک باد

در دنیای امروز نیز فریبکارانی همچون مجاهدین بوده و هستند که رهبران کذابشان از نام و مقام عیسی مسیح برای ترویج فرقه گرایی و پیش برد اهداف وطن فروشانه شان زیر چتر تبلیغات دروغین ی طرفداران دو آتشه « آزادی مذاهب » سواستفاده کرده و مسیحیانی که به تقدیر سرنوشت پایشان به این فرقه منحوس باز شده بود را تحت انواع اجبارات از جمله طلاق اجباری همسرانشان قرار دهند.