بایگانی‌های «خالد بن فیصل» سفیر عربستان سعودی در امان - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
«مجاهدین» بر طبل خشونت در عراق می دمند ۲۳ آذر ۱۳۹۸
مقاله

«مجاهدین» بر طبل خشونت در عراق می دمند

بنابراین آنچه که وجه مشترک به خشونت کشاندن تجمعات مسالمت آمیز مردم در ایران و عراق است نفوذ ایادی مزدور و وابسته به بیگانگان در صفوف معترضین است تا با به خشونت کشیدن اعتراضات و ریختن خون مردم بیگناه و با گسترش میدان جنگ روانی، زمینه را برای تحقق جنگ داخلی، تجزیه طلبی آماده کنند.