بایگانی‌های خشونت - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
<strong>تیرخلاص به اغتشاشات و آشوب در ایران</strong> ۲۰ آذر ۱۴۰۱
مقاله

تیرخلاص به اغتشاشات و آشوب در ایران

براندازان موفق به اثبات قطعی حتی یک مورد از ادعاهایشان نشدند. فاصله معنادار واقعیت عینی با تصویری که در ماهواره یا توئیتر ارائه می شد به تدریج تصویری متوهم و حتی تا حدی خل و چل از براندازان ارائه کرد.

آسیلا مقاومتی صلح آمیز در برابر خشونت ورزی فرقه شرور رجوی ۲۵ مرد ۱۴۰۱
مقاله

آسیلا مقاومتی صلح آمیز در برابر خشونت ورزی فرقه شرور رجوی

تمامیت‌خواهی رهبران مجاهدین و اعتیاد برای بدست گرفتن قدرت سیاسی به هر قیمت با ایدئولوژی رادیکال، باعث عادی‌سازی مفهوم خشونت و در نهایت موجب بازتولید، دگردیسی و معنازدایی از مفهوم خشونت شده است. بنحویکه مجاهدین استفاده از خشونت عریان را حق طبیعی خود می‌شمارند.