بایگانی‌های دادگاه - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
به وقت محاکمه ۲۵ آذر ۱۴۰۲
سخن روز

به وقت محاکمه

رهبران فرقه تروریستی مجاهدین جدیت این دادگاه در محاکمه سران و دست اندرکاران جنایات آنان در دهه های گذشته در ایران را بخوبی حس کرده اند. آنان بخوبی می دانند دادگاهی که روز سه شنبه 21 آذر ماه 1402 در تهران آغاز به کار کرد نهایتا به استرداد محکومین این دادگاه از کشورهای اروپایی ختم خواهد گردید.

آویزان شدن از دادگاه های فرمایشی در اروپا، سرگرمی جدید رهبران مجاهدین ۲۹ ارد ۱۴۰۱
سخن روز

آویزان شدن از دادگاه های فرمایشی در اروپا، سرگرمی جدید رهبران مجاهدین

بنظر می رسد امروز دادگاه های نمایشی تعدادی از ایرانیان در برخی از کشورهای اروپایی نیاز مبرم فرقه رجوی باشد تا با پیروزی قلمداد کردن آنها  بعنوان دستاورد 40 ساله شاید دهان اعضای سازمان از سوالات متعدد از سران فرقه برای سالها سر کار گذاشته شدنشان را ببندد.