بایگانی‌های «دنیل مک‌آدامز» مدیرعامل اندیشکده آمریکایی «ران پال» - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
«مجاهدین» و تجزیه طلبان عوامل میدانی CIA در اغتشاشات اخیر کشور هستند ۰۲ آذر ۱۳۹۸
رسانه

«مجاهدین» و تجزیه طلبان عوامل میدانی CIA در اغتشاشات اخیر کشور هستند

مک‌آدامز به عنوان نمونه به گروه های تجزیه‌طلب و سازمان مجاهدین خلق به عنوان همدستان آمریکا اشاره کرده و افزود: «مأموران آمریکا هستند که می‌روند و [در ایران] همه‌چیز را منفجر می‌کنند و آدم را می‌کشند.» او در پایان گفت: «ما یک بار دیگر داریم خودمان را با بدترین آدم‌ها همراه می‌کنیم، فقط چون می‌خواهیم رژیمی که دوست نداریم را سرنگون کنیم و این کار همیشه به آشوب منتهی می‌شود.»