بایگانی‌های راهپیمایی 22 بهمن 97 - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
سالگرد انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷ و غیض و کین مجاهدین ۲۴ بهم ۱۳۹۷
یادداشت سردبیر

سالگرد انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷ و غیض و کین مجاهدین

دریغا اوج خوشحالی رهبران مجاهدین در این مطلب،  که مدعی تنها  «آلترناتیو»،  تنها گروهِ در «نوک پیکان تکامل»، تنها سازمانِ دارنده اسلام واقعی،  رهبر در حال ارتباط با  امام زمان و القاب ناچسب دیگر،  این است که؛  در شهر ایلام پرچم جمهوری اسلامی را وارنه نصب کرده اند. و یا اینکه «در میدان آزادی، آخوندها در گوشه‌ای از میدان جمع شدند و صحنه مقابل تریبون سخنران را هم با چند یکان نظامی پر کردند»، روحانی در نمایش حکومتی ۲۲بهمن ۹۷ گفته است: همه چیز عالیست! ما موشک داریم!، ما در تهیه سلاح به خودکفایی ۸۵ درصدی رسیدیم! و . . .