بایگانی‌های رزمایش موشکی سپاه - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مجاهدین؛ اپوزیسیون یا یک رسانه ضد ایرانی؟ ۰۸ دی ۱۴۰۰
سخن روز

مجاهدین؛ اپوزیسیون یا یک رسانه ضد ایرانی؟

مجاهدین نه توانستند مانند یک اپوزیسیون رفتار کنند که در داخل کشور جایگاه سیاسی داشته باشند و نه توانستند در زمانی که سلاح و قدرت داشتند حکومت را ساقط کنند و خود قدرت را بدست بگیرند تنها کاری که توانستند به خوبی آن را انجام دهند ترور، مزدوری و خود فروشی سیاسی بود و اکنون در لباس یک رسانه ضد ایرانی برای سرویس های اطلاعاتی معلوم الحال انجام وظیفه می کنند.