بایگانی‌های رهبانیت - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
ارتش اخته ها؛ تلاش رهبران فرقه گرای مجاهدین، برای الگوی سازی از زنان و مردان عقیم شده ۰۴ دی ۱۴۰۰
مقاله

ارتش اخته ها؛ تلاش رهبران فرقه گرای مجاهدین، برای الگوی سازی از زنان و مردان عقیم شده

فرقه رجوی تشکیلاتی جمع‌گریز با قوانین خاص است كه فاقد توانایی‌ها و مهارت‌های لازم برای زندگی با اجتماعی بزرگتر از فرقه به وسعت ایران است. آنها نه تنها نمی توانند الگو باشند بلکه خود نیاز به سالها درمان در بُعد جسمی، روحی و روانی و نحوه یادگیری اصول حضور در جامعه و اجتماع را دارند.