بایگانی‌های روز مادر - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
<strong>مجاهدین، فرقه ای که در آن گرامیداشت مناسبت های اجتماعی و دینی ممنوع است.</strong> ۱۴ اسف ۱۴۰۱
مقاله

مجاهدین، فرقه ای که در آن گرامیداشت مناسبت های اجتماعی و دینی ممنوع است.

اصالت فرقه ها، زندگی برای مرگ است. شعارها هم برای جذب اعضای جدید است. انزوا طلبی و زندگی دور از اجتماع بشری هم با هدف تحمیل غیرانسانی ترین قوانین برده ساز بر علیه اعضای نگونبخت کارآیی دارد. بنابراین خلق مناسبت ها و روزهای خاص از دل زندگی ،دوست داشتن، امید به آینده ، تشکیل خانواده ، داشتن همسر و فرزند بدست می آید. ارزش هایی هرگز در فرقه مجاهدین جایی ندارد.