بایگانی‌های روش های مجاب سازی روانی در مجاهدین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت هشتم – سؤاستفاده احساسی ۰۷ اسف ۱۴۰۲
تازه های کتاب

روش های مجاب سازی  روانی در فرقه مجاهدین؛ قسمت هشتم – سؤاستفاده احساسی

تغيير در رفتار اعضاي فرقه مجاهدين تدريجي و كاملا غير محسوس صورت ميگيرد ، شايد كمتر كسي در لحظه متوجه اين تغييرات در خودش بشود. شايد يكي ديگر از دلايل اصلي آن الگو برداري از رفتارهاي يكديگر است كه توسط اعضاي فرقه و بدون اراده صورت ميگيرد و اين رفتار ها بسرعت در همديگر سرايت پيدا ميكند.