بایگانی‌های روند بازسازی فكری - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
ترس از انتقام، تنبیه و حسابرسی ، مانعی برای خروج از فرقه رجوی ۰۷ مرد ۱۴۰۲
مقاله

ترس از انتقام، تنبیه و حسابرسی ، مانعی برای خروج از فرقه رجوی

در تشكيلات، مراحلي براي تنبيه و متقاعد كردن عضوي كه ميخواهد گروه را ترك كند وجود دارد. اين مراحل از فشارهاي ساده و اوليه گرفته تا فشارهاي سخت و رواني شديد و در گروههاي بزرگتر را شامل ميشود. بروز ماهيت فرقه اي در تشكيلات مجاهدين كه از سال 1364 شروع و در سال 1368 و با طلاق هاي اجباري به اوج خود رسيد شرايط را به نسبت گذشته بتدريج بر كساني كه خواستار خروج ميشدند سخت تر و سخت تر كرد.