بایگانی‌های زاهدان - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
نوجوان پاکستانی، دروغ فرقه تروریستی مجاهدین را افشا کرد ۰۹ مهر ۱۴۰۲
خبر

نوجوان پاکستانی، دروغ فرقه تروریستی مجاهدین را افشا کرد

فرقه تروریستی مجاهدین مدعی تیراندازی در زاهدان و زخمی شدن مردم و جوانان شد.