بایگانی‌های زن جنایتکار و روسپی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
<strong>دلخوشی مریم رجوی، زن جنایتکار و روسپی به یاوه سرایی های مایک پمپئو و پارس های مرحوم مسعود رجوی از قعر زباله دان تاریخ</strong> ۳۰ آذر ۱۴۰۱
مقاله

دلخوشی مریم رجوی، زن جنایتکار و روسپی به یاوه سرایی های مایک پمپئو و پارس های مرحوم مسعود رجوی از قعر زباله دان تاریخ

مسعود رجوی، این مردک پَست، بخوبی می داند که دیگر تاریخ مصرفش گذشته، راه پس که ندارد. راه پیش هم تنها به سوی قبرستان مانز منتهی می شود. پس تنها کار پارس کردن از هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایران و از قعر تاریخ است.