بایگانی‌های زهرا بخشایی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای فرقه تروریستی مجاهدین ۰۵ دی ۱۴۰۲
رسانه

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای فرقه تروریستی مجاهدین

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی به صورت علنی برگزار شد.