بایگانی‌های زهرا مریخی، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، مریم رجوی، مسعود رجوی، هادی روشن روان - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
تفاله های  فرقه ای – دنیای کوتوله ها-توهمات و  پیروزی های خیالی-ادعاهایی که هیچ شرم و حیایی را بر نمی تابد ۲۲ شهر ۱۳۹۹
مقاله

تفاله های فرقه ای – دنیای کوتوله ها-توهمات و پیروزی های خیالی-ادعاهایی که هیچ شرم و حیایی را بر نمی تابد

زهرا مریخی سرفصلی از پیروزیهای واهی برای این فرقه منحوس را سرهم بندی کرده و می گوید: « هجرت بزرگ از عراق با عملیات بزرگ تخلیه اشرف و تخلیه لیبرتی بدون این ‌که کمترین جای سوءاستفاده را برای دشمن باقی بگذارد.» !!!باید گفت: وقتی رهبر این فرقه پیوستن به ارتش صدام و همکاری با دشمن مردم ایران را «پرواز تاریخساز» نام می گذارد، طبعا اخراج این گروه بدنام تروریستی از خاک عراق نیز نامش «هجرت بزرگ» گذاشته خواهد شد.