بایگانی‌های زینب حسین نژاد - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
روایت زینب حسین نژاد از کشته شدن مادرش در فروغ جاویدان – قسمت اول ۱۷ مرد ۱۴۰۲
خاطرات

روایت زینب حسین نژاد از کشته شدن مادرش در فروغ جاویدان – قسمت اول

هواپیما که بلند شد هیجان پرواز چنان در وجودم جیغ می زد که احساس میکردم هیچ چیز در این دنیا نمیتواند زیباتر از آن باشد، کنار پنجره بودم، تمام شهر، خانه ها، رود سن و برج ایفل هر لحظه در افق دیدم کوچکتر و شبیه اسباب بازی میشدند. مامان مشغول انگلیسی حرف زدن با دختر بچه ای در صندلی کناری بود….. سرم را روی پایش گذاشتم و خوابیدم. چشمم را که باز کرد، توده باد گرمی به صورتم خورد….. کجاییم؟ فرود را از دست داده بودم؟ با خود فکر کردم موتور هواپیماست.