بایگانی‌های زینت میرهاشمی، سازمان مجاهدین خلق، سردار شهید قاسم سلیمانی، شورای ملی مقاومت، فرقه رجوی، فریبا هشترودی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
شهریور سال ۱۳۷۲ – خانم زینت میرهاشمی هتل پنج ستاره فرودگاه بین المللی امان پایتخت اردن ۱۶ بهم ۱۳۹۸
مقاله

شهریور سال ۱۳۷۲ – خانم زینت میرهاشمی هتل پنج ستاره فرودگاه بین المللی امان پایتخت اردن

حال روزگار را بنگرید زینت میرهاشمی این لمپن بی سواد و خود فروخته که همه عادات و ویژگی های «مجاهدین» را در خود دارد، خانم فریبا هشترودی را صرفا بدلیل اینکه از شهید حاج قاسم سلیمانی بعنوان یک قهرمان ملی یاد کرده مورد توهین قرار می دهد