بایگانی‌های سازمان مجاهدین خلق، سهیلا ضیاء، شورای رهبری مجاهدین، فرقه رجوی، فرقه های سیاسی - مذهبی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
اعضای نگونبخت با تابوت های طلایی ۰۱ شهر ۱۳۹۹
مقاله

اعضای نگونبخت با تابوت های طلایی

آنچه که از سران بدنام مجاهدین به اعضای نگونبخت فرقه می رسد، نه زندگی در حال حیات، بلکه مرگ های خاموش در حین زنده ماندن است. و آنچه که سران بدنام فرقه بعد از مرگ اعضای شان برای آنان هزینه می کنند؛ تابوت هایی به رنگ طلا و عکس های بشدت بزک شده با زنگوله هایی بی ارزش بر سینه آنان است تا زینت بخش دکان فریبکاری و حیله گیری سران بدنام مجاهدین شود.