بایگانی‌های سازمان منطقه یی شانگ‌های - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
خط ضد ایرانی گروهی تروریستی مجاهدین به بهانه درگذشت «مهسا امینی»: به آمبولانس ها حمله کنید! ۳۰ شهر ۱۴۰۱
مقاله

خط ضد ایرانی گروهی تروریستی مجاهدین به بهانه درگذشت «مهسا امینی»: به آمبولانس ها حمله کنید!

گروه تروریستی مجاهدین مستمرا در کانال های تلگرامی وابسته به این فرقه خط می داد که به آمبولانس ها حمله کنید آنها دارند نیروهای نظامی را جابجا می کنند و نه زخمی ها!!!