بایگانی‌های سال تعیین کننده 1400 - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
ملکه دروغ؛ بندبازی با شعار «سرنگونی» و آتش چهارشنبه سوری! ۲۲ اسف ۱۴۰۰
مقاله

ملکه دروغ؛ بندبازی با شعار «سرنگونی» و آتش چهارشنبه سوری!

زوال پایگاه اجتماعی و مرگ سیاسی مجاهدین در ایران، حاصل؛ رویکرد تروریستی، وطن فروشی ، ملحق شدن به ارتش صدام و فعالیت های جاسوسی به نفع دشمنان مردم ایران زمین است. که تمامی فعالیت های آنان در فضای مجازی را به یک طنزی تلخ تبدیل کرده است.