بایگانی‌های سرور - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
اطلاعات سرورهای فرقه تروریستی مجاهدین به ایران منتقل شد ۱۳ تیر ۱۴۰۲
خبر

اطلاعات سرورهای فرقه تروریستی مجاهدین به ایران منتقل شد

رسانه های ایران: به گفته رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، بخشی از اطلاعات سرورهای مجاهدین به ایران منتقل شده و کارشناسان در حال بازیابی اطلاعات، شناسایی رابطان و هسته های تخریب و نقاط کور هستند.