بایگانی‌های سفارت ترکیه - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
حضور آقای مختارعلی جمالی در تجمع خانواده ها مقابل سفارت ترکیه در تهران ۲۸ تیر ۱۴۰۲
همایش

حضور آقای مختارعلی جمالی در تجمع خانواده ها مقابل سفارت ترکیه در تهران

بیماری و ناراحتی قلبی خانم سلطان لطفی که ناشی از ، فراق و جدایی ایشان از فرزندش محمدعلی بوده سرانجام موجب مرگ ناگهانی ایشان گردید. متعاقبا پدرش حیدر جمالی نیز در اثر غم دوری و هجران فرزندش دار فانی را وداع گفت.

حضور پرشور تعدادی از خانواده های استان آذربایجان غربی در تجمع بزرگ تهران ۱۲ تیر ۱۴۰۲
همایش

حضور پرشور تعدادی از خانواده های استان آذربایجان غربی در تجمع بزرگ تهران

در این تجمع تعدادی از خانواده های استان آذربایجان غربی نیز حضور داشته و همپای بقیه خانواده ها فریاد «آزادی اسیران حق مسلم ماست» را به گوش مقامات دولت آلبانی و جهانیان رساندند. آنان خواستار پایان اسارت 40 ساله عزیزانشان از بند فرقه رجوی شدند.