بایگانی‌های سهراب سپهری - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
اول اُردیبهشت روز هجرت ابدی سهراب سپهری ۰۶ ارد ۱۳۹۹
شعر و ادب

اول اُردیبهشت روز هجرت ابدی سهراب سپهری

زندگی رسم خوشایندی است، زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق، زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یادمن و تو برود . . .