بایگانی‌های سید محمد خاتمی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
طلوع و غروب یک زندگی – سال ۱۳۷۶ و ترس رجوی از انتخاب آقای محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران ۰۳ فرو ۱۴۰۱
خاطرات

طلوع و غروب یک زندگی – سال ۱۳۷۶ و ترس رجوی از انتخاب آقای محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران

رجوي هرگز اجازه نمي داد واقعيت بيرون از سازمان آنچنان كه بود به اطلاع نيروها برسد و تنها منبع خبرگيري نيروها به طور عام از اخبار ايران و دنياي خارج، بولتن خبري بود كه تحت سانسور بخش تبليغات سازمان قرار داشت. هرچند گوش كردن به راديو هاي خارجي مثل BBC ، صداي آمريكا و ديگر راديو هاي فارسي زبان به طور مخفي در تشكيلات وجود داشت ولي كل تشكيلات در سانسور شديد خبري بود.