بایگانی‌های سی خرداد سال 1360 - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
چرایی خلق فاجعه سی خرداد ۱۳۶۰ توسط رجوی ۲۹ خرد ۱۴۰۲
مقاله

چرایی خلق فاجعه سی خرداد ۱۳۶۰ توسط رجوی

دو سرفصل؛ خروج غیر قانونی مسعود رجوی از مرز پاکستان و رفتن به فرانسه با هدف حضور در جلسه سرویس های اطلاعاتی غربی و بازگشت از فرانسه به عراق در سال 1365 نشان میدهد که رجوی از همان فردای انقلاب برای بدست گرفتن قدرت سیاسی در ایران تبدیل به مهره امپریالیسم آمریکا شده و عامل اصلی تحمیل خشونت و تروریسم بر مردم ایران بوده است.