بایگانی‌های شبکه لبنانی المیادین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
زوزه‌های وحشت آلود رهبران فرقه تروریستی مجاهدین از استرداد و محاکمه ۳۰ مرد ۱۴۰۲
مقاله

زوزه‌های وحشت آلود رهبران فرقه تروریستی مجاهدین از استرداد و محاکمه

عزم جمهوری اسلامی ایران در تعقیب و به کیفر رساندن جنایتکارانی همچون فرقه تروریستی مجاهدین بخوبی نشان می دهد که هیچ جنایتی در حق مردم ایران بی کیفر نخواهد نماند. بنابراین این اقدام می تواند بار دیگر امید را بیش از پیش در قلب و روح بازماندگان کسانی که طی 4 دهه گذشته به دست این جانیان به شهادت رسیده اند زنده کرده و عدالتی که دهه هاست به انتظار آن نشسته اند را محقق کند.