بایگانی‌های شهید عبدالحسین دفتریان - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
یاد شهدای هشتم شهریور ۱۳۶۰، و روز مبارزه با تروریسم، گرامی باد ۰۸ شهر ۱۴۰۱
مقاله

یاد شهدای هشتم شهریور ۱۳۶۰، و روز مبارزه با تروریسم، گرامی باد

بیش از هفده هزار شهید ترور در ایران وجود دارد. حدود 12000 نفر از این شهدا توسط سازمان مجاهدین به شهادت رسیده‌اند. حدود 1000 نفر از کارگران و حدود 110 زن توسط مجاهدین به شهادت رسیده‌اند. اکثر افرادی که در دهه 60 ترور شده‌اند، زمان افطار و در ماه رمضان و جلوی چشم خانواده‌شان شهید گردیده‌‌اند. در میان شهدای ترور از کودک شیرخواره تا پیرمرد بالای 90 سال وجود دارد. بدین ترتیب باید گفت به این شکل گسترده در هیچ کشوری مسئولین ترور نشده‌اند.