بایگانی‌های شهید قاسم سلیمانی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
اظهارات جنجالی استاد دانشگاه استرالیا درباره قدرت نظامی ایران در بی بی سی فارسی؛ ایران حق دارد به غرب بی اعتماد باشد. جنگ با ایران باید برای همه گروه ها تابو باشد ۲۳ آذر ۱۴۰۰
مقاله

اظهارات جنجالی استاد دانشگاه استرالیا درباره قدرت نظامی ایران در بی بی سی فارسی؛ ایران حق دارد به غرب بی اعتماد باشد. جنگ با ایران باید برای همه گروه ها تابو باشد

حافظه تاریخی ایرانیان سبب شده که آن ها هرگز به غرب اعتماد نداشته باشند؛ استراتژی قدرتمند ایرانیان باعث فرار آمریکایی‌ها از منطقه شد.