بایگانی‌های شورای انجمن زنان آسیا - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
پیام مهناز سپه پور مسئول تشکل مادران استان آذربایجان غربی به شورای زنان آسیلا ۲۸ مرد ۱۴۰۲
نامه ها و پیام ها

پیام مهناز سپه پور مسئول تشکل مادران استان آذربایجان غربی به شورای زنان آسیلا

خانم سپه پور اخیرا در یک پیام ویدئویی تشکیل شورای زنان انجمن آسیلا در آلبانی را به بانیان و موسسین این شورا تبریک گفت و برایشان آرزوی موفقیت کردند.