بایگانی‌های شیوع ویروس کرونا - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مقامات دولتی، پلیس و مسئولین بهداشتی آلبانی وارد اردوگاه مجاهدین شدند ۲۴ آذر ۱۳۹۹

مقامات دولتی، پلیس و مسئولین بهداشتی آلبانی وارد اردوگاه مجاهدین شدند

در پی بازدید مقامات دولتی و پلیس آلبانی از اردوگاه مجاهدین در این کشور مشخص گردید بحران فزاینده بیماری ناشی از ویروس کرونا از مقامات دولت آلبانی و مسئولین بهداشتی این کشور پنهان نگاه داشته شده است.