بایگانی‌های صالح میرهاشمی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
چرا مجاهدین سه  تروریست اعدام شده در  اصفهان را «زندانی سیاسی» می نامند!؟ ۳۱ ارد ۱۴۰۲
سخن روز

چرا مجاهدین سه  تروریست اعدام شده در  اصفهان را «زندانی سیاسی» می نامند!؟

رهبران مجاهدین سنگدل ترین و بی رحم ترین انسانهای روز زمین هستند که شاید بشود آنان را با داعشی ها مقایسه کرد. آنان از جوانان ناآگاه جذب شده، نه یک انسان با تمام ویژگی های انسانی ، بلکه مشتی جنایت کار و آدم کش تربیت می کنند. آنان را از درس و تحصیل و از زندگی و در کنار خانواده بودن شان باز می دارند و در مسیر خشونت ورزی خود که ناشی از ماهیت ایدئولوژیکی التقاطی و قرون وسطایی این فرقه است هزینه می کنند.