بایگانی‌های صخره سخت - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
نام کتاب: «صخره سخت» ۲۰ آبا ۱۳۹۹
معرفی کتاب

نام کتاب: «صخره سخت»

گفتار ششم به رفتارهای تشکیلاتی سازمان مجاهدین در دو سال اولیه جمهوری اسلامی و در فصل دهم به رفتارهای سیاسی سازمان مجاهدین خلق می‌پردازد. فصل هشتم نیز به دستگیری اولین جاسوس یعنی محمد سعادتی از اعضای کادر مرکزی سازمان مجاهدین اختصاص یافته است.