بایگانی‌های صیاد شیرازی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
سالروز شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی گرامی باد ۱۹ فرو ۱۴۰۲
مقاله

سالروز شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی گرامی باد

ترور امیر سپهبد صیاد شیرازی و دیگر مسئولین ایرانی توسط مجاهدین نشان داد که این فرقه یک سازمان تروریستی حرفه ای است که در راستای اهداف بیگانگان در برابر دریافت پول و موقعیت، ایجاد شرایطی برای حفظ بقای خویش و داشتن حیطه امن برای شهوت رانی، حاضر است به هر جنایتی دست زده و اینچنین ایرانیان را به خاک و خون بکشد.

تهدیدهای تروریستی جدید مسعود رجوی سرکرده گروه تروریستی مجاهدین ۲۱ آبا ۱۴۰۱
سخن روز

تهدیدهای تروریستی جدید مسعود رجوی سرکرده گروه تروریستی مجاهدین

هسته سازی و تمرکز لیدرهای هیجانی ، پیشبرد خط کشته سازی و افزایش حس و حال ناامیدی در مردم در تک تک اقدامات شبکه مجازی دارودسته مسعود رجوی بخوبی مشخص و نمایان شده اند . اما برتری میدانی که با بصیرت مردم و جوانان شکل می گیرند بسرعت به افول ناآرامی های موجود منجر می شوند.