بایگانی‌های طارق عزیز - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
برگ هایی از تاریخ خیانت بار مجاهدین از زبان بنی صدر+ویدئو ۱۲ بهم ۱۴۰۰
مقاله

برگ هایی از تاریخ خیانت بار مجاهدین از زبان بنی صدر+ویدئو

در نگون بختی مجاهدین، همین بس که شریک جرمش هم بر وطن فروشی و حماقتش شهادت داد. البته این اعتراف، درباره خیانت سال 67 سازمان (عملیات سرکوب شده فروغ جاویدان) است، آن هم سه دهه بعد که همه زوایای خیانت آشکار شده است!