بایگانی‌های عبداله مقدسی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
حضور آقای سعید الله مقدسی برادر عبدالله مقدمسی گرفتار در فرقه رجوی در آلبانی در دفتر انجمن نجات استان آذربایجان غربی ۳۰ ارد ۱۴۰۲
گفتگو

حضور آقای سعید الله مقدسی برادر عبدالله مقدمسی گرفتار در فرقه رجوی در آلبانی در دفتر انجمن نجات استان آذربایجان غربی

فرقه رجوی فرزندان ما را در رسانه هایشان مجبور می کنند که به خانواد هایشان فحش و ناسزا بگویند. اما علیرغم تمامی این قبیل اقدامات، ما می دانیم آنها مجبورند در اسارت به نفع رهبران فرقه مجاهدین سخن بگویند و این برای ما خانواده ها قابل درک است.