بایگانی‌های عبدالوهاب فرجی نژاد جهرمی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
تهدید پلیس آلبانی توسط مجاهدین ۰۱ تیر ۱۴۰۲
خبر

تهدید پلیس آلبانی توسط مجاهدین

از کوزه همان تراود که در اوست. مجاهدین یک گروه افراطی‌ی فرقه گراست که در زرورق دموکراسی خواهی پیچیده شده است. ذات و ماهیت ایدئولوژی این فرقه خشونت طلبی و تروریسم  است.

سرنوشت جنایتکار فروغ جاویدان و عامل برخی از تروهای دهه شصت در تهران ۳۱ خرد ۱۴۰۲
رسانه

سرنوشت جنایتکار فروغ جاویدان و عامل برخی از تروهای دهه شصت در تهران

در جریان حمله پلیس آلبانی به مقر اشرف ۳، پایگاه مجاهدین خلق در آلبانی، یکی از اعضای این گروه به نام «عبدالوهاب فرجی‌نژاد جهرمی» کشته شد.