بایگانی‌های عبدالوهاب فرجی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
پلیس آلبانی کنترل اردوگاه فرقه تروریستی مجاهدین را در دست گرفت/ ورود و خروج بدون بازرسی پلیس ممنوع است ۱۵ مرد ۱۴۰۲
رسانه

پلیس آلبانی کنترل اردوگاه فرقه تروریستی مجاهدین را در دست گرفت/ ورود و خروج بدون بازرسی پلیس ممنوع است

پلیس آلبانی محدودیت‌های جدیدی را برای کنترل اردوگاه قرنطینه شده مجاهدین در تیرانا اعمال کرده است که براساس آن هیچ‌کس بدون اجازه پلیس حق ورود و خروج در این اردوگاه را ندارد.