بایگانی‌های عراق، قرارگاه اشرف، کمپ تیرانا آلبانی، کمپ لیبرتی، مادران قربانیان فراموش شده فرقه رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مادران قربانیان فراموش شده فرقه رجوی ۰۳ مرد ۱۳۹۸
مستند

مادران قربانیان فراموش شده فرقه رجوی

مستند «مادران قربانیان فراموش شده فرقه رجوی» هدیه ای کوچک به مادرانی بزرگ و مقاومی است که اسم فرزندان و جگرگوشه هایشان را با تمامی وجود در مقابل اسارتگاه اشرف و لیبرتی فریاد  زدند و لرزه بر اندام رهبران خائن و وطن فروش فرقه رجوی ، انداختند. این مستند با محوریت مادران، در ابتدا  اشاره ای کوتاه به فعالیت های تروریسی فرقه رجوی از ابتدای انقلاب به این سو دارد. بنحویکه رفتارهای خشونت آمیز و تروریستی این گروه باعث گردید، نام  سازمان مجاهدین سالها در لیست گروههای تروریستی برخی از کشورهای غربی قرار گیرد.