بایگانی‌های علی کریمی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
احمق و احمق تر ۰۳ دی ۱۴۰۱
کاریکاتور

احمق و احمق تر

باید به این دیوانه گفت تو اینکاره نیستی شما و امثال شمایان صرفا یک ابزار و اهرم فشار به حساب می آیید. جایگاهتان در حد همان مزدوری و مثل هر کالایی با تاریخ مصرف مشخص.

قصه همان قصه مزدوری و وطن فروشی  است فقط بازیگرانش عوض شده است. ۰۳ دی ۱۴۰۱
کاریکاتور

قصه همان قصه مزدوری و وطن فروشی  است فقط بازیگرانش عوض شده است.