بایگانی‌های مایکل روبین - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
قطع حمایت مالی اسرائیل بعد از شبکه «منوتو» به فرقه تروریستی مجاهدین رسید. ۲۷ آبا ۱۴۰۲
مقاله

قطع حمایت مالی اسرائیل بعد از شبکه «منوتو» به فرقه تروریستی مجاهدین رسید.

سالهاست مجاهدین نیز مثل شبکه «منوتو» اما بشکلی دیگر در صدد پنهان کردن نام و نشان حامیان مالی خود بویژه بعد از اخراج از خاک عراق و انتقال به کشور آلبانی با ترفند های مختلف است. چیزی که بارها توسط رسانه های بین المللی بر این ادعا خط بطلان کشیده شده و بر منشاء غیر قانونی؛ مثل قاچاق مواد مخدر ، جاسوسی و ترور به درخواست اسرائیل و دیگر سرویس های اطلاعاتی غربی در اذای دریافت پول توسط این فرقه انگشت گذاشته شده است.

مایکل روبین: منشأ پول های سیاه سازمان مجاهدین کجاست؟ ۲۹ شهر ۱۴۰۲
رسانه

مایکل روبین: منشأ پول های سیاه سازمان مجاهدین کجاست؟

یکی از منابع درآمدی گروه‌های تروریستی قاچاق مواد مخدر، الماس و سلاح در سراسر جهان است. مجاهدین نیز بخشی از منابع خود را از این طریق تامین می‌کنند. براساس گزارشی که بنیاد ضد‌تبهکاری انگلیس از دستگیری این گروه ارائه کرده، این گروه در پرونده قاچاق محموله ۵۰۰ کیلویی هروئین به کشور اوکراین نقش داشته است.

<strong>چرا حامیان مجاهدین خلق نمی‌توانند مجوز امنیتی بگیرند؟</strong> ۱۱ اسف ۱۴۰۱
رسانه

چرا حامیان مجاهدین خلق نمی‌توانند مجوز امنیتی بگیرند؟

ایالات متحده برای تسهیل انتقال گروه از کمپ اشرف عراق به آلبانی برچسب تروریستی این گروه را برداشت. در حالی که این موضوع یک نوع ترفند دیپلماتیک است، معیار واقعی ارزیابی‌های آمریکا از مجاهدین این است که آیا عوامل این گروه در پست‌های مسئولیتی درون حکومت آمریکا قابل اعتماد هستند یا خیر. اینجا عدم دارا بودن مجوز امنیتی اعضای مجاهدین خلق نشان می‌دهد که پاسخ یک نه بلند است.