بایگانی‌های مایکل گاهلر عضو پارلمان اروپا از آلمان - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
<strong>کنفرانس امنتی مونیخ، سرفصلی کیفی در جنگ کفتارها؛ پایان تاریخ مصرف مجاهدین و رونمایی از  دلقک های بی هویت جدید</strong> ۰۱ اسف ۱۴۰۱
مقاله

کنفرانس امنتی مونیخ، سرفصلی کیفی در جنگ کفتارها؛ پایان تاریخ مصرف مجاهدین و رونمایی از  دلقک های بی هویت جدید

بدیهی است آنچه که باعث افسارگسیختگی و ضدیت هیستریک رجوی با رضا پهلوی و مسیح علینژاد شده اینکه بنظر میرسد رهبران فاسد و بدنام مجاهدین، خود، بخوبی دریافته اند که دیگر دوران آنها بسر آمده و بعد از چندین دهه مزدوری و وطن فروشی و خدمت به سرویس های اطلاعاتی غربی مثل یک دستمال کثیف در حال دور انداخته شدن هستند. تا دلقک های بی هویت جدیدی به بازی گرفته شوند.