بایگانی‌های مجاهدین، مجله خبری - تحلیلی شماره 1 راه نو - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
اولین شماره مجله خبری – تحلیلی راه نو منتشر شد. ۲۰ اسف ۱۳۹۷
خبر

اولین شماره مجله خبری – تحلیلی راه نو منتشر شد.

مجله خبری – تحلیلی راه نو شماره 1 ویژه زمستان 97 در 56 صفحه منتشر گردید. مجله راه نو، صدای به جای مانده مادران و پدرانی است که در حسرت دیدار فرزندان اسیرشان در فرقه رجوی  لحظه شماری می کنند.