بایگانی‌های مجله خبری - تحلیلی راه نو - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مجله خبری – تحلیلی راه نو شماره ۲ منتشر گردید. ۱۲ تیر ۱۳۹۸
مجله راه نو

مجله خبری – تحلیلی راه نو شماره ۲ منتشر گردید.

در انتهای مجله با درج عکس هایی از حضور خانواده های قربانیان فرقه رجوی در مقابل قرارگاه اشرف و لیبرتی در خاک عراق در سال 1395 تلاش شده است از فعالیت های خستگی ناپذیر خانواده ها که نقش عمده ای در افشای ماهیت فرقه ای این گروه و اخراج آنان از خاک عراق داشته اند قدردانی شود.

مجله خبری – تحلیلی راه نو شماره ۱ منتشر گردید ۲۰ فرو ۱۳۹۸
مجله راه نو

مجله خبری – تحلیلی راه نو شماره ۱ منتشر گردید

از دیگر موضوعات برجسته شده در این شماره از مجله راه نو مواضع رسانه های بین المللی بر علیه مجاهدین و افشاگری از مناسبات بغایت فرقه ای این گروه در آلبانی است.