بایگانی‌های مجله خبری - تحلیلی شماره 3 راه نو - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مجله خبری – تحلیلی راه نو شماره ۳ منتشر گردید ۲۰ مهر ۱۳۹۸
خبر

مجله خبری – تحلیلی راه نو شماره ۳ منتشر گردید

افشای نشریه آمریکایی نیوزویک مبنی بر اینکه عربستان سعودی بعنوان اصلی ترین تامین کننده مالی این گروه است و «گروه تروریستی مجاهدین، که توسط سرویس اطلاعاتی موساد اسرائیل تامین مالی، آموزش دیده و مسلح شده بودند، نیمی از دانشمندان هسته ای ایران را کشته اند.