بایگانی‌های مجله خبری - تحلیلی شماره 4 راه نو - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مجله خبری – تحلیلی راه نو شماره ۴  ویژه پائیز ۹۸ در ۷۴ صفحه منتشر گردید ۱۱ دی ۱۳۹۸
خبر

مجله خبری – تحلیلی راه نو شماره ۴ ویژه پائیز ۹۸ در ۷۴ صفحه منتشر گردید

گفتگوی خبرنگار سایت راه نو با دکتر لیدر نوایی استاد دانشگاه و پژوهشگر و برادر خانم پوران نوایی اسیر در فرقه رجوی در کشور البانی از دیگر موضوعات برجسته و جالب توجه در این شماره از مجله راه نو است که در معرض دید مخاطبان قرار می گیرد.