بایگانی‌های محمدعلی جمالی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
دیدار با آقای مختارعلی جمالی در دفتر انجمن نجات استان آذربایجان غربی 05 مه 2019
گفتگو

دیدار با آقای مختارعلی جمالی در دفتر انجمن نجات استان آذربایجان غربی

خانواده برای مجاهدین اصلی ترین دشمن محسوب می شود. بنحویکه حتی فکر کردن به خانواده توسط اعضا نیز جرم محسوب شده و مجازات تشکیلاتی دارد.  پدیده ای که جز در فرقه ها در جای دیگری مشاهده نشده است.