بایگانی‌های مرتضی صفارهرندی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
نام کتاب: نیمه پنهان: رازهای دهه شصت ۲۹ شهر ۱۳۹۹
معرفی کتاب

نام کتاب: نیمه پنهان: رازهای دهه شصت

فصل چهارم کتاب که به عنوان “یک انتخاب و تصفیه انقلاب” نامگذاری شده است به بررسی چگونگی به قدرت رسیدن بنی صدر و عملکرد وی در زمان ریاست بر قوه مجریه، مواضع او در مقابل آرمان‌های انقلاب اسلامی و جریان خط امام و روحانیون و چگونگی رسوایی وی و فرار او از کشور می‌پردازد. همچنین در این فصل زمینه‌های چگونگی ورود مجاهدین به فاز جنگ مسلحانه به چشم می‌خورد.